Matura: deklaracje maturalne, opłaty za egzamin

4.9.2018

Przypominamy, że do 01.10.2018 słuchacze semestru V i VI, którzy chcą przystąpić do matury w maju 2019r. zobowiązani są do złożenia deklaracji wstępnej.

Słuchacze semestru V i VI mogą składać deklaracje na zjeździe 15-16.09.2018 lub w sekretariacie przy ul. Franciszkańskiej 2.

Absolwenci, którzy ukończyli LO w latach 2014/2015 - 2017/2018 mogą złożyć deklarację wstepną (nieobowiązkowo).

Do 7 lutego należy złożyć deklarację ostateczną.

 Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 roku na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w komunikacie zamieszczonym przed 1.01.2018 r. na stronie internetowej komisji). Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.