Plan zajęć w roku szkolnym 2023/2024

15-16 czerwiec 2024

10.6.2024

WAŻNE – PLANY ZAJĘĆ!

Drodzy słuchacze szkół CNiB Żak w Toruniu, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i naborem do naszych szkół, plany zajęć są systematycznie modyfikowane. Zapraszamy do zapoznawania się z ich treścią.

 

Słuchaczu, jeśli realizowałeś przedmiot Podstawy przedsiębiorczości w szkole średniej, jesteś zwolniony z uczestnictwa w tych zajęciach!

Słuchaczu najbliższe zajęcia decydują o Twojej frekwencji w miesiącu czerwiec 2024. Zapraszamy na zjazd, zajęcia przy ul. Wojska Polskiego 47a.

·         Przypominamy o obowiązku wpisywania się na listy obecności, czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Parafki nie będą uwzględniane podczas zliczania frekwencji.

·         Prosimy, aby każda pojedyncza godzina lekcyjna została przez Państwa podpisana- odpowiednio przy każdej kratce, należy złożyć jeden podpis.