Instruktor ds. terapii uzależnień

Cena:

159 zł /za m-c

Czas trwania:

1 rok

Tryb nauczania:

zaoczne

Instruktor terapii uzależnień to niezwykle odpowiedzialny, ale też satysfakcjonujący zawód. Kurs uzupełniający, który proponujemy, jest doskonałym wyborem dla osób, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę w tej dziedzinie. Po ukończeniu naszego kursu rozwiniesz umiejętności obejmujące planowanie i prowadzenie terapii uzależnień oraz będziesz w stanie brać udział w procesie zdrowienia osób uzależnionych. Jako instruktor terapii uzależnień będziesz mógł także zajmować się edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją stylu życia bez nałogów.

Autorski program nauczania został specjalnie przygotowany, aby umożliwić uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostarczyć najważniejszych wiadomości i wiedzy praktycznej, które mogą być wykorzystane tak w działalności zawodowej, jak i w przezwyciężaniu problemów w najbliższym otoczeniu czy działalności społecznej na rzecz profilaktyki uzależnień.

Kurs instruktora terapii uzależnień jest kursem umożliwiającym uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, realizowanym w oparciu o przepisy art. 117 ust 1a pkt 5 ustawy Prawo Oświatowe.


Czego nauczysz się na kursie doskonalącym Instruktor ds. terapii uzależnień w szkole Żak?

Poznasz społeczne uwarunkowania i konsekwencje uzależnień, podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki, będziesz potrafił stosować strategie terapeutyczne w terapii indywidualnej i grupowej. Nauczymy Cię metodyki pracy z osobami uzależnionymi, poznasz również wybrane zagadnienia z zakresu uzależnień behawioralnych. Ważnym punktem zajęć jest warsztat pracy terapeutycznej, w czasie którego sprawdzisz swoją wiedzę w praktyce.

r

Tryb nauczania

Zaoczne

#

Czas trwania

1 rok

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Szkół Żak

Przykładowy program nauczania

 • Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach współczesnej rodziny
 • Podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki
 • Społeczne uwarunkowania i konsekwencje uzależnień
 • Strategie terapeutyczne w terapii indywidualnej i grupowej
 • Typologia uzależnień od substancji i środków psychoaktywnych
 • Wprowadzenie do psychopatologii
 • Wybrane problemy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej
 • Wybrane zagadnienia z zakresu uzależnień behawioralnych
 • Zarys psychologii ogólnej
 • Trening kompetencji interpersonalnych
 • Metodyka pracy z ludźmi uzależnionymi
 • Warsztat pracy terapeutycznej

Perspektywy pracy

 • Instytucje opiekuńcze
 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Kliniki i przychodnie
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • Opieka prywatna
 • Ośrodki i gabinety leczenia uzależnień
 • Poradnie psychoterapeutyczne
 • Prywatne konsultacje
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Środowiskowe domy samopomocy

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.