EGZAMIN ZAWODOWY sesja styczen / luty 2021

termin składania deklaracji do 15.09.2020

3.9.2020

Uprzejmie informujemy, że osoby, które będą w sesji styczeń/luty 2021r. zdawać egzamin zawodowy (państwowy) powinny złożyć w sekretariacie szkoły przy ul.Franciszkańskiej 2 w Toruniu, deklarację w terminie do 15.09.2020r.

Informujemy, że:

egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (Formuła 2012 (jednoliterowe) oraz 2017 (dwuliterowe)) odbędą się w dniach 11 stycznia - 19 lutego 2021 -> Ogłoszenie wyników egzaminu: 31.03.2021r.:

  • TECHNIK ADMINISTRACJI AU.68 (zdawane na sem.4)

  • TECHNIK INFORMATYK EE.08 (zdawane przez absolwentów KKZ)

  • TECHNIK INFORMATYK EE.09 (zdawane na sem.4)

  • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI AU.65 (zdawane na sem.4)

  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH AU.62 (zdawane na sem.4)

egzaminy zawodowe (Formuła 2019 (trzyliterowe)) odbędą się w dniach 11- 24 stycznia 2021 -> Ogłoszenie wyników egzaminu: 31.03.2021r.:

  • FLORYSTA OGR.01 (zdawane na sem.2)

  • OPIEKUN MEDYCZNY MED.03 (zdawane na sem.2)

  • TECHNIK BHP BPO.01 (zdawane na sem.3)

  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 (zdawane na sem.4)

  • TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 (zdawane na sem.4)

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę (lub być promowanym na semestr wyższy) należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może być promowana na semestr kolejny oraz nie może ukończyć szkoły).

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu (40 zadań)) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym (EE.08/EE.09/AU.65/AU.62/MED.03/OGR.01/FRK.04/MED.10) lub w formie pisemnej (AU.68/EKA.01/EKA.02/ EKA.03/EKA.08/BPO.01/) - w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Ilość egzaminów z kwalifikacji, wymaganych do otrzymania dyplomu, dla konkretnego zawodu:

- jedna kwalifikacja - technik administracji (AU.68/ EKA.01), technik BHP (BPO.01), florysta (OGR.01), opiekun medyczny (MED.03); technik usług kosmetycznych - formuła 2019- (FRK.04);

- dwie kwalifikacje - technik rachunkowości (AU.36/AU.65), technik usług kosmetycznych- formuła 2017 -(AU.61/AU.62); technik informatyk - (EE.08/EE.09)

** szczegółowy harmonogram pojawi się w późniejszym terminie

Zachęcamy do śledzenia aktualności.

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzaminy

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.